تبلیغات

یامهدی ادرکنی - دانلود احادیثی از محمد وآل محمد

سه شنبه 26 شهریور 1387 - 09:09 ق.ظ


براتون یکسری احادیث از ائمه اطهار گذاشتم  برای خواندن برید تو ادامه مطلب

3تاصلوات برای تعجیل در فرج یادتون نره

191. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که برادر خود را بفریبد از رحمت خدا دور باد.

 

192. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که برادز خود را اندرز نگوید ازرحمت خدا دور باد.

 

193. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که از برادر خود بد گوئی کند از رحمت خدا دور باد.

 

194. امام هفتم (ع) فرمودند : از خدا بترس و حق را بگو ، گرچه موجب نابودی تو گردد.

 

195. امام هفتم (ع) فرمودند : خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه سخاوتمن بوده است.

 

196. امام هفتم (ع) فرمودند : طول عمر برای خود پیش بینی نکنید زیرا این عمل شما حریص و آزمند می کند.

 

197. امام هفتم (ع) فرمودند : با نفس خود پیکار کن تا اورا از هوس نجات دهی.

 

198. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : نرمی و مدارای با مردم نشانه خردمندی است.

 

199. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : منتها درجه خردمندی اقرار کردن به نادانی است.

 

200. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : بینیازی خردمند به دانش است.

191. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که برادر خود را بفریبد از رحمت خدا دور باد.

192. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که برادز خود را اندرز نگوید ازرحمت خدا دور باد.

193. امام هفتم (ع) فرمودند : هر که از برادر خود بد گوئی کند از رحمت خدا دور باد.

194. امام هفتم (ع) فرمودند : از خدا بترس و حق را بگو ، گرچه موجب نابودی تو گردد.

195. امام هفتم (ع) فرمودند : خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه سخاوتمن بوده است.

196. امام هفتم (ع) فرمودند : طول عمر برای خود پیش بینی نکنید زیرا این عمل شما حریص و آزمند می کند.

197. امام هفتم (ع) فرمودند : با نفس خود پیکار کن تا اورا از هوس نجات دهی.

198. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : نرمی و مدارای با مردم نشانه خردمندی است.

199. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : منتها درجه خردمندی اقرار کردن به نادانی است.

200. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند : بینیازی خردمند به دانش است.

181. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : زخم زبان از زخم نیزه سوزناک تر است.

 

182. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که مرگ را فراموش می کند ، در صورتی که مرگ دیگران را می بیند.

 

183. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمرش کم می شود ، باز برای مردم کاری نمی کند.

 

184. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که از خوابگاه مرگ می ترسد ، و از گناه باز نمی ایستد.

 

185. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که می داند از دنیا رفتنی است ، چگونه برای آخرتش به کار توشه گیری نمی پردازد.

 

186. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که حرفی می زند که نه در دنیا برای او نفعی دارد ، نه در آخرت از برایش اجری نوشته می شود.

 

187. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : عجب دارم از کسی که فضل و رحمت مافوق خود را امیدوار است ، چگونه مادون و زیر دستش را ناامید می کرداند.

 

188. رسول خدا (ص) فرمودند : کسی که مردم از زبان او بترسند پس او از اهل دوزخ است.

 

189. رسول خدا (ص) فرمودند : فرصت ها را از دست دادن موجب غصه هااست.

 

190. امام هفتم (ع) فرمودند : مؤمن مانند دو کفّه ترازو است ، هر چه در ایمانش افزوده شود ، در بلایش افزوده گردد.

171. رسول اکرم (ص) فرمودند : خداوند توبه بنده اش را تا جان به گلو نرسیده است می پذیرد.

 

172. رسول اکرم (ص) فرمودند : دعا در باره شخص غایب از هر دعائی زودتر مستجاب می شود.

 

173. رسول اکرم (ص) فرمودند : اولین وظیفه دینی که در قیامت به حسابش رسیدگی می شود نماز است.

 

174. رسول اکرم (ص) فرمودند : عجب دارم از آرزومند دنیا در حالی که مرگ در طلب اوست.

 

175. رسول اکرم (ص) فرمودند : هرکه در طلب علم باشد خداوند روزی او را کفالت می نماید.

 

176. رسول اکرم (ص) فرمودند : هرکه به امت من نرمی نماید خداوند به او مهربانی کند.

 

177. رسول اکرم (ص) فرمودند : غیبت مسلمین را نکنید و در جست و جوی عیوب آنان نباشید.

 

178. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : خوشا به حال کسی که بر طاعت پروردگارش توفیق یابد و بر گناه و خطایش بگرید.

 

179. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : خوشا به حال کسی که آرزویش کوتاه باشد و دوران زندگیش را غنیمت شمارد.

 

180. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : بهشت را بدون عمل خواستن ، نادانی است.

امروز می خواهم 7 حدیث از پدر امام زمان (عج) بنویسم پس برای تعجیل در فرج و خوشنودی آقا امام زمان (عج) 3 صلوات

 

161. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : کسی که دوست خود را پنهانی اندرز گوید ، او را آراسته است.

 

162. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : کسی که دوست خود را آشکار نصیحت کند او را او را شرمنده کرده است.

 

163. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : بهترین دوست تو آن کس است که گناهان تو را فراموش کند و نیکی های تو را از یاد ببرد.

 

164. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : از شهرت طلبی و حبّ و جاه بپرهیز زیرا این دو صفت تو را به هلاکت می کشانند.

 

165. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : شادی کردن در برابر شخص مصیبت زده از بی ادبی است.

 

166. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : احتیاط را اندازه است که چون از آن بگذرد ، ترس است.

 

167. امام حسن عسکری (ع)فرمودند : چقدر زشت است مؤمن به چسزی علاقه مند باشد که او را خوار کند.

 

168. امام حسن (ع) فرمودند : شما در مدتی کوتاه و روزهایی معدود به سر می برید و مرگ ناگهان می آید.

 

169. رسول اکرم (ص) فرمودند : نسبت به کسی که به وی علم را می آموزید و یا از او علم را فرا می گیرید نرم و ملایم باشید.

 

170. رسول اکرم (ص) فرمودند : موضوعی که بیش از هر چیز مرا نسبت به امت و پیروانم پس از مرگ بیمناک می سازد ، وجود کسانی است که قرآن را خارج از معنی و مفهوم خود تاُویل می نمایند.

141. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : سیئه و بدی که تو را اندوهگین سازد نزد خدا بهتر است از حسنه خوبی که تو را به خود بینی و سرفرازی وا دارد.

 

142. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : نزدیکترین مردم به مقام و مرتبت نبوت ، دانشمندان و مجاهدان راه حق می باشد.

 

143. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : مرگ یک گروه و قبیله از مرگ یک عالم و دانشمند آسانتر و تحمل پذیرتر است.

 

144. رسول خدا (ص) فرمودند : اگر کسی در مجلس بنشیند و در آن مجلس و نشست ، بر مراتب علم و آگاهی خود نیفزاید به مرتب بعد و دوری خود از خداوند افزوده است.

 

145. امام رضا (ع) فرمودند : عبادت ، نماز و روزه زیاد نیست بلکه عبادت ، تفکر در باره امر آفرینش است.

 

146. امام رضا (ع) فرمودند : سکوت کم حرفی یکی یکی از راههای دریافت علم و دانش است.

 

147. امام رضا (ع) فرمودند : خویشاوندی را پیوند ده ، اگر چه با یک خوراک آب باشد.

 

148. امام رضا (ع) فرمودند : به دیدار یکدیگر بروید تا دوستی شما استوارتر شود.

 

149. امام رضا (ع) فرمودند : هرگز به امید دوستی خاندان رسول الله (ص) عمل صالح و عبادت خدا را ترک نکنید.

 

150. امام رضا (ع) فرمودند : هیچ پارسائی سودمنتر از ترک گناهان و خودداری از آزار مؤمن نیست.

131. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : لعنت خدا بر پدر و مادری که فرزندش خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم کنند.

 

132. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : خود پسندی انسان را از یاد گرفتن باز می دارد.

 

133. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : هیچکس شوخی نکرد از هر جور شوخی ، مگر آنکه قسمتی از عقل خود را رها کرد.

 

134. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : کسی که بدون دانستن احکام دین دادستد نماید ، در ربا فرو رود.

 

135. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : ارزش راُی هر انسانی بمقدار تجاربی است که در خزانه فکر خود اندوخته است.

 

136. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : بیاد داشته باشید قطع شدن لذتها و به جاماندن کناهان را

 

137. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : خشنودی خداوند در خوشنودی پدر و مادر است و خشم خداوند در خشم آنهاست.

 

138. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است.

 

139. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : اطاعت و پیروی مخلوق سزاوار نیست جائی که نافرمانی خداوند در آن باشد.

 

140. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : فقر و تنگدستی ، مرگ بسیار بزرگ است.

121. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : سودمند کسی است که دنیا را به آخرت بفروشد و آخرت را از دنیا عوض گیرد .

122. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : براستی که کمترین مراتب ریا ، شرک به خدا است.

 

123. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : کسی نباید جز به خدا خود امیدوار باشد و هیچکس نباید جز از گناه خود بترسد.

 

124. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : کسی که خود را در معرص تهمت قرار دهد نباید کسانی را که به او بد گمان می شوند سرزنش کند.

 

125. امام صادق (ع) فرمودند : مرد با ایمان هرکز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد.

 

126. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : لب فروبستن و حق را کتمان کردن بد است چنانکه از روی نادانی سخن گفتن خوب نیست .

 

127. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : مرد در زیر زبان خود پنهان است (تا سخن نگوید شناخته نشود)

 

128. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : از دست دادن فرصت غم و اندوه است

 

129. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : چون عقل به مرتبه کمال برسد گفتار کم گردد.

 

130. بخشش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از بخشش ادب و تربیت پسندیده نیست.

111. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : چهار چیز است که اگر به کسی داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است : 1. راستی در گفتار      2. ادای امانت       3. عفت شکم         4. خوشخوئی.

 

112. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : بپرهیز از خشم ، که آغازش دیوانگی و پایانش پشیمانی است .

 

113. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : خردمند کسی است که زبانش را به بندکشد .

 

114. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : دروغ در دنیا باعث ننگ و رسوائی در آخرت موجب عذاب و آتش است .

 

115. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : بر طاعت خدا بردباری کردن آسان تر است از بردباری بر زجر و عقوبت آن .

 

116. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : مؤمن کسی است که دوستیش برای خدا ، دشمنیش برای خدا ، گرفتنش برای خدا و رها کردنش برای خدا باشد .

 

117. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : دانا شناسای نادان است زیرا که خودش قبلاً نادان بوده  (و می داند که نادانی چه درد بی درمانی است  و درمانش جز به دانش نیست .

 

118. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : نادان دانا را نمی شناسد زیرا که خود قبلاً دانشمند نبوده است .

 

119. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : زیاده روی در هر کاری زشت است مگر در کارهای نیک .

 

120. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : نادانی در انسان زیانش از خوره در بدن بیشتر است .

91. رسول خدا (ص) فرمودند : به من ایمان نیاورده کسی که شب را با شکم سیر صبح کند و همسایه اش گرسنه باشد .

 

92. رسول خدا (ص) فرمودند : در روز قیامت در ترازوی کارهای مؤمن بهتر از حسن خلق نگذارند .

 

93. رسول خدا (ص) فرمودند : براستی برای صاحب خلق خوش اجری چون روزه دار شب زنده دار است .

 

94. رسول خدا (ص) فرمودند : هر که صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان نداشته باشد ، پس مسلمان نیست .

 

95. رسول خدا (ص) فرمودند : باید هر مردی از شماها برای برادر خود چنان خیر خواهی کند که برای خود می کنند .

 

96. رسول خدا (ص) فرمودند : شنونده غیبت ، همچون غیبت کن است .

 

97. رسول خدا (ص) فرمودند : ابلهی است که انسان در مزاح اندازه نگه ندارد .

 

98. رسول خدا (ص) فرمودند : خردمند کسی است که شهوتش را بمیراند .

 

99. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : مشورت کننده از خطا ایمن و بدور است .

 

100. امیر المؤمنین (ع) فرمودند : برای پیکار کنندگان در راه خدا درهای آشمانی گشوده می شود.

۸۶. رسول خدا (ص) فرمودند : دنیا دوستی سرامد تمام خطاها است.

 

87. رسول خدا (ص) فرمودند : برای دنیایت چنان کار کن که گوئی همیشه زنده هستی و برای آخرتت چنان عمل نما که گوئی فردا خواهی مرد .

 

88. رسول خدا (ص) فرمودند : بیشتر خطاهای پسر آدم در زبان اوست .

 

89. رسول خدا (ص) فرمودند : هر کسی مؤمنی را خوشحال کند و شاد کند مرا شاد نموده و کسی که مرا شاد کند خدا را شاد نموده است .

 

90. رسول خدا (ص) فرمودند : کسی که با مسلمانی نیرنگ کند از ما نیست .

•۸۱.        رسول اکرم (ص) فرمودند:  تمجید از مرد در مقابل او بسان قتل اوست.

 

•۸۲.       رسول اکرم (ص) فرمودند:  یک شب نگهبانی در راه خدا از هزار شب که نماز خوانند و روز آن را روزه بدارند بهتر است.

 

•۸۳.      رسول اکرم (ص) فرمودند: اوج مسلمانی جهاد در راه خدا است که جز مسلمانان برجسته به آن نرسد.

 

•۸۴.       رسول اکرم (ص) فرمودند: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده است.

 

•۸۵.       استغفار کننده از گناه در حالی که به گناه کردن اسرار دارد مانند کسی است که پروردگارش را مسخره کند.

•۷۶.      على (ع) فرمود: نیکبخت کسى است که از خودش حساب بکشد.

 

•۷۷.       رسول اکرم (ص) فرمودند: فضیلت علم بیشتر از فضیلت عبادت است.

 

•۷۸.      رسول اکرم (ص) فرمودند: عمل اندک با علم ، سودمندتر است ، و عمل بسیار با جهل سود ندهد.

 

•۷۹.      رسول اکرم (ص) فرمودند: اگر آنچه من دانسته ام بدانید ، خنده کم و گریه بسیار مى کنید.

 

•۸۰.      رسول اکرم (ص) فرمودند: بنده به حقیقت ایمان نمى رسد تا زبان خویش را نگه دارد.

•۷۱.      رسول اکرم (ص) فرمودند: دعایى که برادر پشت سر برادر خود کند رد شدنى نیست.

 

•۷۲.      رسول اکرم (ص) فرمودند: دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر.

 

۷۳.      رسول اکرم (ص) فرمودند: خدا رحمت کند کسى را که مازاد گفتار خود را نگهدارد و مازاد مال خود را انفاق کند.

 

•۷۴.      رسول اکرم (ص) فرمودند: دو رکعت نماز عالم بهتر هفتاد رکعت نماز غیر عالم است.

 

•۷۵.      رسول اکرم (ص) فرمودند: دو رکعت نماز کسى که متوجه خدا باشد بهتر از هزار رکعت کسى است که از خدا باشد.

•۶۶.      رسول اکرم (ص) فرمودند: خداوند فقط به بندگان رحیم خود رحم مى کند.

 

•۶۷.      رسول اکرم (ص) فرمودند: نشان میمنت زن اینست که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد.

 

•۶۸.      رسول اکرم (ص) فرمودند: براى شما در دنیا چیزى که به اندازه توشه مسا فرى باشد کافى است.

 

•۶۹.      رسول اکرم (ص) فرمودند: خداوند بهشت را بر مردم بد زبان که هر چه بگویند و بشنوند اهمیت نمى دهد حرام کرده است.

 

•۷۰.      رسول اکرم (ص) فرمودند: بهترین شما کسى است که به دنیا بى رغبت تر است.

•۶۱.     
رسول اکرم (ص) فرمودند: هر کس که خود را به گروهى شبیه کند از آنهاست.

 

•۶۲.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هر که به پر خورى عا دت کند ، دلش سخت مى شود.

 

•۶۳.      على (ع) فرمودند: بهاء نفوس شما جز بهشت نیست پس آن جز بدان نفروشید.

 

۶۴.   رسول اکرم (ص) فرمودند:خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.

 

•۶۵.   رسول اکرم (ص) فرمودند: خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتى در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.

 

         

•۵۶.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچکس نباید آنچه را که قدرت ندارد به تکلف براى مهمان فراهم کند.

 

•۵۷.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچ صدقه اى که مردم دهند از علمى که منتشر شود بهتر نیست.

 

•۵۸.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هر کارى که دوست ندارى مردم از تو ببینند وقتى به خلوت شدى به تنهایى مکن.

 

•۵۹.      رسول اکرم (ص) فرمودند: مرا با دنیا چه کار؟! من در دنیا چون مسافرى هستم که در سایه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت.

 

•۶۰.      رسول اکرم (ص) فرمودند: مال از صدقه دادن کم نمى شود.•۵۱.     
رسول اکرم (ص) فرمودند: کارى را براى فردا مگذار که هر روزى تکالیف خویش را دارد.

 

•۵۲.      رسول اکرم (ص) فرمودند: آنچه خودتان نمى خورید به مستمندان نخورانید.

 

•۵۳.      امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: نادان دیده نمى شود مگر آنکه کند و یا تند رو است.

 

•۵۴.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هر که مشورت کند پشیمان نشود و هر که میانه روى کند فقیر نگردد.

 

•۵۵.      رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچکس از شما مؤمن نباشد تا هر چه براى خویش مى خواهد براى برادر خویش بخواهد.

 
•۴۶.     
رسول اکرم (ص) فرمودند: بهترین ازدواجها آن است که آسان تر انجام گیرد.

 

•۴۷.      رسول اکرم (ص) فرمودند: بهترین برادران شما آن است که عیوبتان را به شما بگوید.

 

•۴۸.      رسول اکرم (ص) فرمودند: خدا رحمت کند کسى را که از جهت زبانش اصلاح شود.

 

•۴۹.      رسول اکرم (ص) فرمودند: خنده بسیارٍ، دل را بمیراند.

 

•۵۰.      رسول اکرم (ص) فرمودند:همه علمها روز قیامت وبال است مگر مگر علمى که به آن عمل کنند.
•۴۱.      رسول اکرم (ص) فرمودند: (براى روزه گرفتن)سحرى بخورید زیرا سحرى خوردن مایه برکت است.

 

•۴۲.      رسول اکرم (ص) فرمودند: با یکدیگر دست بدهید تا کینه از دلهاى شما برود.

 

•۴۳.      رسول اکرم (ص) فرمودند: توبه از گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوى.

 

•۴۴.      رسول اکرم (ص) فرمودند: شیرینى دنیا تلخى آخرت و تلخى دنیا شیرینى آخرت است.

 

•۴۵.      رسول اکرم (ص) فرمودند: جهاد زن خوب شوهردارى است.


[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمدرضا ناظم الرعایا | لینک ]
نوشته های پیشین ...

Powered by WebGozar

Google Page Rank