تبلیغات

یامهدی ادرکنی - دانلود ادعیه وزیارات

سه شنبه 26 شهریور 1387 - 09:09 ق.ظ


براتون یکسری دعا وزیارت برای دانلود میزارم

برید تو ادامه مطلب

3تاصلوات فراموش نشه

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای صباح8720:14:05

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1_1دعای کمیل (منصور ارضی رمضان86 قسمت اول)2,6740:18:19
2_1دعای کمیل (منصور ارضی رمضان86 قسمت دوم)2,6180:17:56
1_2دعای کمیل (محمود کریمی رمضان86 قسمت اول)2,9100:19:57
2_2دعای کمیل (محمود کریمی رمضان86 قسمت دوم)3,0040:20:35
3_2دعای کمیل (محمود کریمی رمضان86 قسمت سوم)2,7170:18:37
1_3دعای کمیل (محمد طاهری رمضان86 قسمت اول)3,2430:22:14
2_3دعای کمیل (محمد طاهری رمضان86 قسمت دوم)3,9810:27:18
3_3دعای کمیل (محمد طاهری رمضان86 قسمت سوم)1,2230:06:57
4دعای کمیل 1,8120:29:22
5حاج مهدی سماواتی1,3860:34:36
6شیخ باقر مقدسی1,2370:20:01

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای مشلول 1,2630:20:27

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1حاج منصور ارضی2,5640:41:37

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای جوشن کبیر (قسمت اول)1,2400:20:05
2دعای جوشن کبیر (قسمت دوم)1,2420:20:07
3شیخ باقر مقدسی (قسمت اول)1,8760:30:25
4شیخ باقر مقدسی (قسمت دوم)1,6260:26:21

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1شیخ باقر مقدسی1,2420:20:06

دعای  توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1حاج صادق آهنگران1,3700:22:12
2سید ولید المزیدی1,1280:18:15

صلوات ماه شعبان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1سید ولید المزیدی3510:05:35

مناجات شعبانیه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1سید ولید المزیدی1,2470:20:11
2مناجات شعبانیه1,4670:23:46

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای افتتاح2,0340:32:58
2شیخ باقر مقدسی9200:14:52

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای سحر5610:09:00

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول)1,2420:20:07
2دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم)1,2440:20:09
3دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم)1,9710:31:59

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1منصوری (قسمت اول)1,2400:20:05
2منصوری (قسمت دوم)1,2370:20:02
3منصوری (قسمت سوم)1,1920:19:18
4منصوری (قسمت چهارم)9880:15:59

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)1,2800:20:44
2مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)1,0810:17:29

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1دعای فرج2280:03:36

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1شیخ باقر مقدسی1,2910:20:54

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1فرهمند6270:10:05
2دعای عهد5420:08:42
3سید ولید المزیدی5880:09:27

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1حدیث شریف کساء1,8000:29:12
2حدیث شریف کساء9370:15:09

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمدرضا ناظم الرعایا | لینک ]
نوشته های پیشین ...

Powered by WebGozar

Google Page Rank