تبلیغات

یامهدی ادرکنی - نماز های هر شب ماه مبارک رمضان

شنبه 6 مهر 1387 - 10:09 ق.ظ


برای خواندن مطلب برید تو ادامه مطلب و3 تا صلوات برای تعجیل در فرج آقا یادتون نرهبسم الله الرحمن الرحیم
سپاس خدا را که در این ماه میهمان او هستیم.
سپاس خدا را که توفیق داد که یکبار دیگر از ضیافت الهی بهره ببریم.
سپاس خدا را که ماه خود را رمضان یا ماه صیام و روزه و ماه تزکیه و ماه تصفیه و پاک کردن (از گناهان) و ماه قیام و ایستادن (برای نماز و دعا در شب ها) قرار داد.


نمازهای مخصوصی برای هر شب ماه مبارک رمضان از حضرت علی (ع) روایت شده و ثوابهای زیادی برای هر شبی ذکر فرموده اند. این نمازهای مستحبی تماما دو رکعت دو رکعت خوانده میشود و نشسته هم جایز است بخواند، لکن ایستاده افضل است.
امام کاظم (ع) فرمود: انجام نمازهای مستحبی هر مومنی را به خداوند نزدیک می نماید.

نماز شب اول
چهار رکعت نماز ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: کسی که این نماز را بخواند، خدای تعالی عطا کند به او ثواب راستگویان و شهداء و تمام گناهان او را بیامرزد و روز قیامت از رستگاران باشد.

نماز روز اول
این نماز دو رکعت است، که در رکعت اول سوره ی حمد و سوره ی فتح، و در رکعت دوم سوره ی حمد و هر سوره ای که خواست می خواند.
ثواب: خداوند بدی را در این سال از او برداشته و همیشه تا سال آینده در حفظ او خواهد بود.

نماز شب دوم
چهار رکعت (دو تا دو رکعتی) ، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره قدر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: خدای تعالی تمام گناهان او را می آمرزد و رزقش وسیع میشود و کفایت کرده می شود کار سالش.

نماز شب سوم
دو رکعت، در هر رکعت، بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره ی توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس این نماز را بخواند، ندا کرده می شود در قیامت به این که او آزاد شده ی خداست از آتش.

نماز شب چهارم
هشت رکعت (چهار تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره قدر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: کسی که این نماز را بخواند، بلند می گردد عمل او در این شب به عمل هفت پیغمبر از کسانی که رسانیده اند رسالات پروردگار متعال را.

نماز شب پنجم
دو رکعت، در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: کسی که این نماز را بخواند، روز قیامت با من وارد بهشت می شود.

نماز شب ششم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد سوره ی تبارک.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: کسی که این نماز را بخواند، مثل آن است که مصادف با شب قدر شده باشد.

نماز شب هفتم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد سیزده مرتبه سوره قدر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: خداوند بنا کند از برای او در بهشت عدن قصری از طلا، و در امان خدا باشد تا ماه مبارک رمضان مثل همین ماه ( یعنی سال آینده ).

نماز شب هشتم
دو رکعت، در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید و بعد از نماز هزار مرتبه " سبحان الله " بگوید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس که این نماز را بخواند، هشت در بهشت به روی او باز می شود از هر دری که می خواهد داخل شود.

نماز شب نهم
شش رکعت ( سه تا دو رکعتی)، بین نماز مغرب و عشاء در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیة الکرسی و بعد از نماز پنجاه مرتبه صلوات.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: ملائکه عمل او را بالا می برند، مثل عمل راستگویان و شهداء و صالحین.

نماز شب دهم
بیست رکعت ( ده تا دو رکعتی) در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: خدای تعالی رزق او را توسعه می دهد و از رستگاران می باشد.

نماز شب یازدهم
دو رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره ی کوثر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: کسی که این نماز را بخواند، در آن روز گناه نمی کند، اگر چه شیطان کوشش خود را بکند.

نماز شب دوازدهم
هشت رکعت ( چهار تا دو رکعتی) ، در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی قدر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: خدای تعالی به او ثواب شکر کنندگان را عطا کند و روز قیامت از رستگاران می باشد.

نماز شب سیزدهم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه سوره ی توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: عبور کند بر صراط مثل برق جهنده.

نماز شب چهاردهم
شش رکعت ( سه تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی زلزلت.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، خدای تعالی آسان گرداند برای او جان کندن را و سؤال منکر و نکیر را.

نماز شب پانزدهم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی) ، در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دوم بعد از حمد پنجاه مرتبه توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، عطا کرده می شود به او چیزی را که نمی داند او را مگر خدا.

نماز دیگر از شب پانزدهم
امام صادق (ع) می فرماید، امیر المومنین (ع) فرمود: کسی که شب نیمه ی ماه مبارک رمضان صد رکعت نماز بخواند در هر رکعت ( بعد از حمد ) ده مرتبه قل هو الله بخواند خداوند ده فرشته می فرستد که دشمنان جن و انس را از او دفع می کنند و سی فرشته وقت مرگ او می فرستد که او را از آتش ایمن می دارند.
در روایت دیگری هست که خداوند صد فرشته می فرستد سی نفر از آنها در خواب به او مژده بهشت می دهند و سی فرشته از آتش جهنم ایمن می دارند و سی فرشته او را از گناه نگه می دارند و ده فرشته کید و مکر کیدکنندگان را بر خودشان بر می گردانند.

نماز شب شانزدهم
دوازده رکعت (شش تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره تکاثر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هرکس بخواند، از قبر خارج می شود در حالی که خوشحال است ندا می کند به شهادت " اَنْ لا اِلهَ اِلا الله " تا این که وارد قیامت شود پس امر می شود او را به بهشت برند.

نماز شب هفدهم
دو رکعت، در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره توحید، و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید، و بعد از سلام صد مرتبه " لا اله الا الله "
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هرکس بخواند خداوند به او ثواب هزار هزار حج و هزار جهاد عطا می کند.

نماز شب هجدهم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه سوره کوثر.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، بشارت می دهد او را ملک الموت به این که خدای تعالی راضی است.

نماز شب نوزدهم
پنجاه رکعت ( 25 تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره زلزلت ( بنا بر قولی یک مرتبه).
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هرکس بخواند ملاقات می کند خدا را مثل کسی که صد حج و صد عمره به جا آورده باشد و سایر اعمال او را ایضاً قبول می کند.

نماز شب بیستم
هشت رکعت ( چهار تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد هر سوره که بخواهی بخوان یک مرتبه.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، می آمرزد خدا گناه گذشته و آینده اش را.

نماز شب بیست و یکم
مثل شب بیستم است.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: گشوده می شود از برای او درهای آسمان.

نماز شب بیست و دوم
مثل شب بیستم است.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: داخل بهشت شود از هر دری که بخواهد.

نماز شب بیست و سوم
مثل شب بیستم است.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: گشوده شود از برای او درهای آسمان.

نماز شب بیست و چهارم
مثل شب بیستم است.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، مثل کسی است که حج و عمره نموده است.

نماز شب بیست و پنجم
هشت رکعت (چهار تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، نوشته می شود از برای او ثواب عابدین.

نماز شب بیست و ششم
هشت رکعت (چهار تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد یک سوره، هر سوره ای که باشد.
ثواب: مثل شب بیست و یکم است.

نماز شب بیست و هفتم
چهار رکعت ( دو تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد سوره تبارک، و اگر حفظ ندارد بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، خدا گناهان او و پدر و مادرش را می آمرزد.

نماز شب بیست و هشتم
شش رکعت ( سه تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه آیة الکرسی و ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید را بخواند و صلوات بفرستد و در قولی صد مرتبه صلوات بفرستد.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: خدا گناه او را می آمرزد.

نماز شب بیست و نهم
دو رکعت، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره توحید.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بخواند، از مرحومین حساب شده و نامه ی عمل او را به اعلی علّییّن می برند.

نماز شب سی ام
دوازده رکعت ( شش تا دو رکعتی)، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات.
ثواب: حضرت علی (ع) فرمود: ختم می کند خدای تعالی از برای وی به رحمت.

نماز شب عید فطر
حارث اعور نقل می کند امیر المؤمنین (ع) شب عید فطر بعد از نماز مغرب و نافله اش دو رکعت نماز می خواند در رکعت اول یک مرتبه حمد و صد مرتبه توحید و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و یک مرتبه توحید میخواند پس قنوت و رکوع و سجود به جا آورده سلام می داد و به سجده افتاده صد مرتبه اتوب الی الله می گفت. بعد می فرمود: قسم به خدایی که جان من در دست او است کسی این نماز را نمی خواند مگر این که خداوند خواسته او را عطا می فرماید اگر چه گناهانش به قدر ریگ های بیابان باشد.

رسول خدا (ص) فرمود کسی که شب عید فطر شش رکعت نماز و در هر رکعت ( بعد از حمد ) پنج مرتبه قل هو الله بخواند به همه اهلبیت خود شفاعت می کند، اگر چه همه ی آنها مستحق جهنم باشند.

و نماز های پر فضیلت دیگری نیز در این شب وجود دارد...

منبع: رجوع شود به کتاب ره توشه رمضان - آقای عباس عزیزی
در خصوص نماز های دیگر ماه مبارک رمضان میتوانید اینجا مراجعه کنید.
http://www.andisheqom.com/Files/ebadat.php?idVeiw=1545&level=4&subid=1545

التماس دعا
[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمدرضا ناظم الرعایا | لینک ]
نوشته های پیشین ...

Powered by WebGozar

Google Page Rank