تبلیغات

یامهدی ادرکنی - معرفی چند سایت

سه شنبه 20 اسفند 1387 - 09:55 ب.ظ


برای دیدن سایت هایی در مورد عقائی و... برید تو ادامه مطلب

 

سایت‌های عقاید به  فارسی، عربی، انگلیسی

1- پایگاه عقائد
كتابخانه صوتى، جلسات عقائدى، تعداد زیادى كتب عقائدى، كتابهایى در رد شبهات، پاسخ به پرسشهاى
عقائدى، مناظرات، كتابهایى درباره اهل بیت، شیعه در كشورهاى مختلف دنیا بهمراه راهنماى پایگاه‏هاى
شیعه در اینترنت
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com

2- بخش شیعه در پایگاه شیعه
متن كامل چند كتاب درباره شیعه، مرجعیت در شیعه، علما و بزرگان شیعى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/shia'/shia'_i.html

3- كتابخانه عقائدى
متن كامل تعداد زیادى از كتابها و مقالات انگلیسى درباره عقائد.
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/lib/beliefs.php

4- پرسش و پاسخ
بانك پرسش و پاسخ، پرسشهاى جدید و جواب آنها
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/q&a/q&a_i.html

5- خداوند تعالى
چند كتاب و مقاله و سخنرانى درباره خداوند و صفات او
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/index/main.htm3#allah

6- خدا و قرآن
اسماء مقدس الهى، بحثهایى درباره قرآن همراه با متن قرآن مجید و ترجمه آن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/allah/index.html

7- اعتقادات
بحثهایى درباره شیعه و سنى، عرفان، اسلام و علم، فلسفه، هنر و اعتقادات
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/beliefs/index.html

8- بخش عقائد پایگاه حوزه
مقالاتى درباره: شناخت‏شناسى، اصول دین، پیامبر اكرم، مهدویت
زبان: فارسى
نشانى: http://www.hawzah.net/Per/A/ADefa.as...art/AStart.htm

9- بخش شیعه در پایگاه شیعه
آشنایى با مذهب شیعه و اعتقادات آن، تاریخ مرجعیت در شیعه، معرفى كتب شیعى بزرگان تاریخ شیعه
و برگزیده تاریخ پیامبر اسلام
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/shi/index.htm

10- بانك پرسش و پاسخ
صدها سوال و شبهه، جدیدترین پرسشها، پرسشهاى ما از اهل سنت
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/shi/defa.htm

11- شیعه در پایگاه شیعه
آشنایى با مذهب شیعه و اعتقادات آن، تاریخ مرجعیت در شیعه، معرفى كتب شیعى، بزرگان تاریخ شیعه
و برگزیده تاریخ پیامبر اسلام
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/sites/form.htm

12- سوال و جواب
صدها سوال و شبهه، جدیدترین پرسشها، پرسشهاى ما از اهل سنت
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/q&a/q-fiqh.htm

13- كتابخانه عقائدى
متن كامل تعداد زیادى از كتابهاى عقائدى
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/lib/hadith.php

14- كتاب و بحثهاى عقائدى
متن تعداد زیادى از كتابهاى عقائدى شیعه
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/books5.html

15- كتابهایى در رد شبهه‏ها
متن تعدادى از كتابها براى رد بعضى از شبهه‏هاى عقائدى و شبهه‏هایى درباره امامت
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/6.html

16- پاسخ به پرسشهاى عقائدى
پاسخ به پرسشهاى عقائدى
زبان: عربى
نشانى: www.aqaed.com/10.html

17- اندیشه‏هاى اعتقادى امام على (علیه السلام )
مقالاتى درباره اندیشه‏هاى امام على (علیه السلام ) راجع به مباحث هستى‏شناسى، توحید، نبوت، امامت، معاد و قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.imamalinet.net/per/a/ab/ab.htm

18- شیعه امام على (علیه السلام )
مقالاتى درباره اعتقادات شیعه، تاریخ تشیع، معرفى كتب اربعه، میراث شیعه و فقه شیعه
زبان: فارسى
نشانى: www.imamalinet.net/per/ps/ps.htm

19- اندیشه‏هاى اعتقادى امام على (علیه السلام )
مقالاتى درباره اندیشه‏هاى امام على (علیه السلام ) راجع به مباحث هستى‏شناسى، توحید، نبوت، امامت، معاد و قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.imamalinet.net/ar/a/ab/ab.htm

20- عقائد
چندین كتاب خوب درباره عقائد
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/arabic/main3.htm#comparative


[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمدرضا ناظم الرعایا | لینک ]
نوشته های پیشین ...

Powered by WebGozar

Google Page Rank